HƯỚNG DẪN NẠP/RÚT TIỀN Nui International

Hiện Tại dự án này vẫn thanh toán nhưng chúng tôi đã ngưng phát triển >> 26/04/2021

+ Hướng dẫn nạp tiền Nui International

+ Hướng dẫn rút tiền Nui International về ví

1 Phải tao mật khẩu bảo mật để rút tiền

Bước 1 nhấp vào phần như hình vẽ

Bước 2 chọn như dấu khoanh hình dưới

Bước 3 làm thứ tự như hình dưới

2 . Cách rút tiền NUI sau khi đã tạo mật khẩu bảo mật

Bước 4 Nhấp vào phần Financial

Bước 5 chọn phần Request Withdrawal

Bước 6 làm thứ tự như hình dưới với min rút 25$

Bước 7 : Sau khi bấm rút tiền kiểm tra email để lấy mã code rút tiền Thực hiện các bước như sau

Như hình dưới rút tiền đã thành công , chúng ta chờ công ty thanh toán